Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

Prodávající není plátcem DPH.

Platební podmínky:
1. Dobírka - 125,- Kč - platba při doručení zboží kurýrní službou, nebo Českou poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
2. Hotovost - platba při osobním převzetí zboží. Podmínkou je telefonická domluva s dodavatelem.
3. Předběžná platba ( převodem ) - 80,- Kč - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Odběr a dodání zboží:
1. osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
2. zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat na dobírku Českou poštou či jinou společností. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zákazníkovi je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s přepravcem škodní protokol a jeho kopii do 24 hodin doručit poštou, osobně nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není možné brát zřetel.

Zákazníkovi je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat sériová čísla zboží, produktu pokud jsou uvedena záručním listu , faktuře a v případě jakékoliv nesrovnalosti okamžitě informovat prodávajícího viz.kontakty.


Dodací podmínky:
Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží a na možnostech přepravce. V převážné většině případů je zboží odesíláno do 2 pracovních dnů .

V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky nebo formou emailu.

Způsob a cena doručení zboží
1. osobní odběr - zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) nebo statutární orgán společnosti.
2. zasílání přepravní službou - zboží je možno kupujícímu zaslat na dobírku smluvním přepravcem. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zákazníkovi jsou účtovány odpovídající náklady na dopravu a o jejich výši je informován již ve formuláři odeslání objednávky.

Kupujícímu je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Dále je doporučeno bezprostředně při dodání překontrolovat sériová čísla zboží pokud jsou uvedena v záručním listu a v případě jakékoliv nesrovnalosti okamžitě informovat prodávajícího viz.kontakty.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není možné brát zřetel.


Ceny zboží a objednávky:

1. Pro nákup v našem eshopu je nutná registrace.
2. Všechny ceny jsou smluvní a jsou uveřejněny na internetových stránkách prodejce.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem, odsouhlasením podmínek e-shopu a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě či jinou skutečnost prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
1. prostřednictvím elektronického obchodu
2. elektronickou poštou na adrese viz.kontakty
3. telefonicky na tel. číslech viz.kontakty

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. Zákazník má možnost kdykoli si prohlédnout svou objednávku v systému obchodu, nebo si ji vytisknout. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo Vám nebude jakýmkoli způsobem potvrzena v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.